เที่ยวซัปโปโร เมืองทันสมัยบนฮอกไกโด

            เมืองซัปโปโร (Sapporo) เมืองเอกบนเกาะฮอกไกโด เมืองซัปโปโรมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ชื่อ “ซัปโปโร” ในภาษาไอนุหมายถึงเมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่านตามสภาพภูมิศาสตร์เมืองที่มีแม่น้ำโทโยฮิระ (Toyohira) ไหลผ่านทางด้านตะวันออก ในช่วงฤดูหนาวที่ซัปโปโรจะมีเทศกาลน้ำแข็งซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นโดยในงานจะมีนักแกะสลักจากทั่วโลกมาประชันฝีมือกัน


สวนโอโดริ

สวนโอโดริ (Odori Park)
            สวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น สวนโอโดริมีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ลักษณะคล้ายเกาะกลางถนนขนาดใหญ่เปรียบเสมือนเส้นแบ่งตัวเมืองออกเป็นฝั่งเหนือและฝั่งใต้ ภายในสวนโอโดริถูกแบ่งออกเป็น 12 บล็อก แต่ละบล็อกก็ตกแต่งอย่างสวยงาม มีสวนดอกไม้ น้ำพุและผลงานประติมากรรมจัดแสดงโดยรอบ ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นหนึ่งในสถานที่จัดแสดงผลงานแกะสลักน้ำแข็ง สวนโอโดริ


ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์

ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (Sapporo TV Tower)
            หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ตั้งอยู่บริเวณส่วนปลายด้านตะวันออกของสวนโอโดริ หอคอยซัปโปโรทีวีทาวเวอร์มีความสูง 147.2 เมตร ชั้นบนของหอเป็นอีกหนึ่งจุดชมทิวทัศน์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรด้วยความสูง 90 เมตรเหนือพื้นดินจึงมองเห็นสวนโอโดริตลอดแนว


พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร

พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum)
            พิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งแรกและแห่งเดียวในญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์สร้างด้วยอิฐก้อนสีแดงแบ่งเป็น 3 ชั้น ในช่วงกลางทศวรรษ 1870 ภายในจัดแสดงความเป็นมาของเบียร์ในประเทศญี่ปุ่น กรรมวิธีการผลิตตั้งแต่ขั้นต้นจนกลายเป็นน้ำเบียร์ และผลิตภัณฑ์บรรจุต่างๆที่เคยใช้ตั้งแต่ครั้งอดีตมาจนถึงปัจจุบัน บริเวณชั้นล่างจัดเป็นลานเบียร์ให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองรสชาติของเบียร์ที่โด่งดังไปทั่วประเทศ