วัดโทไดจิ วัดมรดกโลกเมืองนารา

            วัดโทไดจิ (Todaiji Temple) วัดพุทธที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดของเมืองนารา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับศาลเจ้าและสถานที่สำคัญของเมืองนาราอีก 7 แห่ง


วัดโทไดจิ

            วัดโทไดจิสร้างเมื่อปี 743 มี เพื่อแสดงให้เห็นถึงบุญญาธิการขององค์จักรพรรดิญี่ปุ่นและเพื่อคุ้มครองชาวเมืองจากภัยพิบัติเนื่องจากจักรพรรดิทรงมีความเชื่อว่าพระพุทธรูปจะช่วยปกป้องคุ้มครองชาวเมืองให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งภัยธรรมชาติและโรคระบาด


พระพุทธรูปไดบุตสึ

            ผ่านซุ้มประตูนันไดมง (Nandaimon Gate) ซุ้มประตูขนาดใหญ่สร้างขึ้นในปี 1199 มีเสา 18 ต้นรองรับน้ำหนัก เข้าไปจะพบกับหอไดบุตสึ (Daibutsuden) หรือ วิหารหลวงพ่อโต วิหารไม้ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุตสึหล่อสำริดขนาดใหญ่สูง 14.98 เมตร น้ำหนักราว 500 ตัน หล่อโดยช่างสมัยเท็มเปียว (729-764) และเป็นต้นแบบของพระไดบุตสึในเมืองคามาคุระ วัดโทไดจิ