คาตาโกมบ์ สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย

            คาตาโกมบ์ (Cata Comb) หรือ สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย (The Catacombs of Alexandria, Catacombs of Kom el Shoqafa) อุโมงค์ใต้ดินที่เจาะลึกเข้าไปในภูเขาหินทรายเพื่อสร้างเป็นสุสานใต้ดินในสมัยโบราณ


คาตาโกมบ์ - สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย

            คาตาโกมบ์ตั้งอยู่ในเมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เมืองใหญ่อันดับสองของอียิปต์ ถูกใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพใต้ดินของกษัตริย์อียิปต์โบราณอีกแห่งหนึ่งนอกเหนือจากพีระมิด ไม่มีหลักฐานยืนยันได้ว่าคาตาโกมบ์ถูกสร้างขึ้นเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้าง


คาตาโกมบ์ - สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย

            บริเวณผนังอุโมงค์เจาะลึกเข้าไปเป็นสถานที่เก็บพระศพ ด้านหน้ามีแท่นบูชาและตะเกียงดวงเล็กแขวนเอาไว้ พื้นที่ภายในสุสานแบ่งออกเป็น 3 ชั้นได้แก่ ชั้นสำหรับเตรียมการปลงศพ ชั้นเก็บรักษา และชั้นที่บรรดาพระญาติจะมารวมตัวกันสังสรรค์เพื่อระลึกถึงผู้ตาย (ฟังดูเหมือนไม่ให้เกียรติกันเลย) ช่องทางเดินในสุสานกว้างประมาณ 3-4 ฟุต ถูกออกแบบให้วกไปวนมาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรเพื่อให้ลึกลับตามแบบฉบับหลุมศพกษัตริย์